Besplatna karate škola

Današnje vreme pogoduje svemu, samo ne pravilnom i zdravom odraatanju dece. Roditelji u današnje vreme, sve manje imaju vremena da se posvete svojoj deci imajući u vidu tempo života, kao i sve težu finasijsku krizu, koja pogađa sve, pa i najmlađe. Mnoga deca sanjaju da postanu vrhunski sportisti u raznim sportovima, ali za mnoge od njih to je samo san. Neke od razloga smo naveli, ali ima i onih koji su vezani za samu decu i njihovo odrastanje. Deca imaju želju i potrebu da probaju sve i svašta, ali roditelji nisu u mogućnosti da im pruže sva ta zadovoljstva. Ovim projektom omogućavamo deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, da upoznaju karate sport.

Karate sport je vrlo polularan na našim prostorima, a naročito među mlađim uzrastima. To je sport koji je našoj zemlji do sada doneo pregršt medalja sa evropskih i svetskih takmičenja.

Ovim projektom želi se na direktan način prikazati, pozitivan uticaj sporta na razvoj deteta. Želi se skrenuti pažnja deci i roditeljima na neophodnost i potrebu za aktivnim učestvovanjem decu u sportu. Takođe, želi se prezentovati karate sport, ako i njegove prednosti u odnosu na ostale sportove.

Često se može videti, da se treninzi iz raznih sportskih aktivnosti, održavaju na mestima koji neispunjavaju ni minimum uslova za organizovanje takvih aktivnosti i to u formi sekcija. Svrha tih sekcija, nije da decu animiraju ka sportu, niti su u takvim sekcijama dovoljno ozbiljno radi na razvoju motoričkih sposobnosti kod dece, a koje su neophodne za dalji rad i razvoj dece u sportu, već se isključivo radi o dodatnom zanimanju osoba, koji vode te sekcije. Zbog ovakvih situacija, kojih ima na pretek, ne treba da čudi, što se deca nerado odlučuju za aktivniji pristup sportu, već se zadovoljavaju rekreativnim nastupima i prepuštaju se maštanju i porocima kojih ima na svakom koraku.

Zbog toga želimo da sa predstavnicima lokalne vlasti i predstavnicima nadležnih službi u okviru lokalne vlasti, ostvarimo tesnu saradnju, kako bi zajedničkim radom u mnogome doprineli boljim uslovima i većim mogućnostima za nesmetan razvoj dece na teritoriji Opštine Rakovica. Jedan od načina jeste i ovaj projekat, koji je se sprovodi od februara meseca 2013. godine.

« 1 of 5 »

Nastup na XVI Dečijem Sajmu

« 1 of 9 »

 

foto1

CLOSE