HUMANOST NA DELU

Prepoznajući našu ideju, “Besplatne karate škole” i dobru volju da se uključimo i pomognemo, onima kojima je pomoć potrebna, ljudi velikog srca su nam omogućili da se uključimo i uz njihovu pomoć i mi budemo humani.
Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju “Dnevni boravak Borska”, sa naše opštine, donirali smo oko sto kilograma južnog i domaćeg voća i povrća.
U boravak smo primljeni uz saglasnost rukovodioca objekta, g-đe Mirjane Bilbije.
Pred sam odlazak na predviđeni godišnji odmor, zaposlenih, a na inicijativu menadžerke kluba, posetili smo ih i uručili prvu, skromnu donaciju ali smo obećali da će ovakvi susreti postati praksa, bar što se tiče našeg kluba.
Možemo slobodno da istaknemo, da smo lepo dočekani i da nam je druženje sa korisnicima boravka prijalo i da će se saradnja u narednom periodu nastaviti, kako kroz donacije tako i kroz neke druge aktivnosti, koje korisnicima mogu biti od značaja.
Nama je značio i ovaj prvi susret i prihvatanje od strane korisnika i zaposlenih, a to nam je i satisfakcija da nastavimo dalje i bolje.
« 1 of 2 »

foto1

CLOSE