Predsednik kluba i sportski direktor na radnom sastanku

Predsednik kluba g-din radni sastanakMilosav Miličković i sportski direktor g-din Goran Filipović, održali su radni satanak na kome je sportski direktor kluba, upoznao predsednika sa dosadašnjim aktivnostima.

Konstatovano je da su dosadašnji rezultati na zadovoljavajućem nivou. Takođe, potreba, za poboljšanje i unapređenja rada kluba, da u narednom periodu klub stavi akcenat na selekciju mlađih takmičara, kao i na individualni rad sa starijim uzrastima, koji su preduslov za ostvarivanje boljih sportskih rezultata.
Predsednik i direktor, usaglasili su stav da postoji potreba, za proširenje i uključivanje novih ljudi u sastav UO kluba, koji su spremni da doprinesu razvoju kluba i karate sporta uopšeno.

Razmatrana su i druga važna pitanja, koja su od interesa za rad i dalji napredak kluba.

 

foto1

CLOSE